Blizzard: Преходът на Overwatch 2 е „централна фигура на организацията Overwatch“

^