Пещерите BioWare, повишават качеството на плячката в химна

^