Battleborn се прави от МОБА, подправки и всички стрелци хубави

^