Списъкът с трофеи на Химн сочи сравнително лесна платина

^