AK-xolotl, roguelite шутър за аксолот с AK, определя дата на стартиране

^