След всички закъснения, Digimon Survive се заключи в датата на пускане на 29 юли

^