10 знака, които трябва да бъдат в Dragon Ball FighterZ

^