Ще ви трябват ВСИЧКИ златни джиги, за да вземете тази статуя на Банджо-Казоое

^