Комбинацията от процедурно разказване и тактика на Wildermyth ме кара да се връщам само за още една глава

^