Какъв е урокът, който искате да научат разработчиците и издателите?

^