Valve позволява на потребителите да тестват потребителския интерфейс на Steam Deck в режим Big Picture

^