(Актуализация) Valve внезапно се насочва към визуални романи за възрастни с цел премахване от Steam

^