Trek to Yomi носи кръвопролития от старата школа на Switch следващата седмица

^