Играта по криминалистика на Trauma Team е като Феникс Райт

^