Toto’s Africa, но играе изцяло в Zelda: Majora’s Mask е триумф

^