Това място е идеално за отглеждане на руни в края на играта на Elden Ring

^