Все още има живот в Nintendo 3DS през 2019 година

^