Компютърният порт на Disgaea е абсолютно бъркотия

^