Студиото зад серията Mario & Luigi набира персонал за разработка на мобилни устройства и Switch

^