Стръмни и портални рицари са заглавието на PS Plus от януари

^