Стандартна библиотека с шаблони (STL): Кратко въведение

^