Space Beast Terror Fright все още е любимата ми игра на Aliens

^