Сянката на контролите на Колос е упражнение в изкуството

^