Рамка за автоматизация на тестове без скриптове: инструменти и примери

^