Слух: Ранното копие на Street Fighter V: Arcade Edition разкрива кокетни функции

^