Рискът от дъжд 2 ще отключи товарача, ако унищожите гнезда

^