Riot Games са непоколебими по отношение на принудителния арбитраж за настоящите служители, въпреки протестите

^