PSA: Отключването на Brewster и други функции на Animal Crossing 2.0 има някои изисквания

^