Практически: The DioField Chronicle е изненадващо свежа стратегическа ролева игра

^