Pokémon Unite, за да се присъедините към Световното първенство на Pokémon, получава нов турнирен режим в подготовка

^