Nintendo пуска 40 милиона долара на място за нов отдел за научноизследователска и развойна дейност

^