(Актуализация) Nintendo, позволяваща вход на по-стари модели Switch, закупени след обявяване на нов

^