Нова CS: GO актуализация ви позволява да хвърляте гранати по нов начин

^