По-познати лица се завръщат в Trails of Cold Steel IV

^