Кръстосаните записвания на Monster Hunter Rise PC не се случват, казва Capcom

^