MechWarrior 5 търпи закъснение, определено за стартирането на декември 2019 г. в Epic Games Store

^