Масахиро Сакураи помни Сатору Ивата, потвърждава вероятността от филмови герои в Smash Bros. Ultimate

^