(Актуализация) Япония получава издание на Tetris 99 на дребно

^