Това е последният ви шанс да играете изключително популярния режим на Metal Rain за ограничен период от време на PUBG

^