Ще стане лошо, когато Twitch излъчва 900 епизода на Pokemon и 16 филма

^