Подобрения на интерфейса в Java 8 - Java функционален интерфейс

^