Ако мразите да строите във Fortnite, новият сезон просто се отърва от него

^