Ето една голяма компилация от шегите април Fools 2019, за да не бъдете подмамени

^