Gunfire Games се наема за тройка-A заглавие, нека да свържем всичките си надежди, че това е Darksiders 4

^