Алчността Монгър отменена, след като събра 100 000 долара

^