И накрая, можете да играете с приятели от платформата в Rocket League

^