Ритъм игра Dragon Quest, която никога не сме играли

^