Дион Фанеуф обяви за спортист на NHL 09 покритие ... в повечето региони

^