Общността на кръстоносните крале II е смешна, когато е извадена от контекста

^