Конкурс: Омажете си Glocks за Guns, Gore & Cannoli 2

^